Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetFileList

Načte seznam souborů ze zvoleného adresáře.

Základní syntaxe
<shop:GetFileList Path="" Filter="" runat=server >
<TagHeader>
<TagHeader/>
<TagBody>
<TagBody/>
<TagFooter>
<TagFooter/>
</shop:GetFileList >
Příklad
<shop:GetFileList  Path="/inshop/layout/pictures"
runat="server"
Filter="*.gif|*.png|*.jpg">
<TagHeader>
<ul>
</TagHeader>
<TagBody>
<li>
<shop:GetFile runat="server" />
</li>
</TagBody>
<TagFooter>
</ul>
</TagFooter>
</shop:GetFileList>
Vypíše názvy obrázků ze zvoleného adresáře určeného atributem Path. Typy obrázků jsou určeny atributem Filter - jpg,png, gif.
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka: Od verze 4.2.3 C

Parametry tagu

Filter

Filtr pro výběr obrázků, lze použít i více filtrů, které je nutné oddělit svislou čarou |. Znak * naharazuje 0..N znaků, znak ? nahrazuje 1 znak.

Datový typ: String
Poznámka:

Path

Cesta adresáře, kde jsou uloženy soubory s kterými se má pracovat. Zadává se relativně k rootu domény.

Datový typ: String
Poznámka:

Související články

  • GetFile