Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:Loop

Slouží pro opakovaný výpis části kódu uložený v sekci TagBody. Počet opakování je dán parametrem MaxCount. Tag shop:GetItemIndex pak vrací index aktuálního cyklu.

Základní syntaxe
<shop:Loop runat="server" MaxCount="" runat="server" >
<TagHeader></TagHeader>
<TagBody></TagBody>
<TagFooter></TagFooter>
</shop:Loop>
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

MaxCount

Maximální počet opakování cyklu, maximální povolená hodnota je 100.

Datový typ: Int
Poznámka: