Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:UrlReferences

Seznam odkazů přiřazených k vybranému výrobku. Paremetry jednotlivých souborů v seznamu získáte pomocí tagu shop:UrlReference

Základní syntaxe
<shop:urlreferences runat="server">
<TagHeader>
</TagHeader>
<TagBody>
</TagBody>
<TagFooter>
</TagFooter>
<Empty>
</Empty>
</shop:UrlReferences >
Příklad
<shop:urlreferences runat="server">
<TagHeader>
  <h3 class="breadcrumbs"><shop:GetText TextID="UrlReference_Title" runat="server" />
</h3>
  <table cellspacing="0" class="product-list">
</TagHeader>
<TagBody>
  <tr>
    <shop:geturlreference property="Link" LinkDisplayType="IconLeft"
renderastable="True" runat="server"/>
  </tr>
</TagBody>
<TagFooter>
  </table>
</TagFooter>
</shop:UrlReferences>
Vypíše seznam odkazů v tabulkové podobě. Odkazy jsou zobrazeny podle nastavení konfigurace v manageru.
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

FileNameContains

Filtr vybere pouze odkazy, které obsahují výraz zadaný parametrem FileNameContains.

Datový typ: String
Poznámka:

ReferenceType

Parametr definuje filtr - typ souboru, které bude vybrán a zobrazen v seznamu

Příklad
<shop:UrlReferences FileExtension="pdf" runat=server/>
......
.....
</shop:UrlReferences>
Zobrazi jen odkazy na soubory typu PDF
Datový typ: String
Poznámka: