Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:SelectLinked

Vrací seznam přidružených výrobků k aktuálnímu výrobku v ceníku, katalogu, detailu nebo k výrobku jehož id je uvedeno v v parametru IDProduct. Jednotlivé výrobky v seznamu se pak vylistují pomocí tagu shop:GetLinkedItem.

Základní syntaxe
<shop:SelectLinked Type="" runat="server" >
<TagHeader>
</TagHeader>
<TagBody>
</TagBody>
<TagFooter>
</TagFooter>
</shop:SelectLinked> 
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Type

Povinný parametr. Označuje typ přidružených výrobků:

Dostupné hodnoty
1 - Spřažené výrobky (neimplementováno)
3 - Doporučované výrobky
4 - Zvláště doporučované výrobky
5 - Alternativní výrobky
6 - Skupina výrobků (neimplementováno)
Datový typ: String
Poznámka:

IDProduct

ID výrobku, ke kterému mají být svázané výrobky vypsány

Příklad
<shop:CartList runat="server" >
<TagBody>
<shop:SelectLinked Type="3" 
IDProduct="shop:GetCartItem(Property=Product.IDProduct)" >
<TagBody>
....
<TagBody>
</shop:SelectLinked>
<shop:CartList>
Vypíše doporučené výrobku k výrobkům, které jsou vloženy do košíku.
Datový typ: String
Poznámka:

MaxCount

Maximální počet zobrazovaných výrobků. Pokud není parametr uveden, bere se počet podle konfigurace v Zoner inShop Manageru.

Datový typ: Int
Poznámka:

Ordering

Řazení výrobků. Pokud není uveden výrobky se řadí podle nastavení v Manageru - ve výchozím nastavení je pořadí stejné jako v Zoner inShop Manageru.

Dostupné hodnoty
 • ProductName - Název výrobku
 • Ordering - Pořadí v zoner inShop Manageru
 • ProductCatalogueNumber - Katalogvé číslo
 • ProductPriceWithVat - Cena s DPH
 • ProductPrice - Cena bez DPH
 • DateAdd - Datum přidání
Datový typ: String
Poznámka:

Random

Příznak, zdali se mají výrobky vybírat náhodně.

Datový typ: Boolean
Poznámka:

ShowHidden

Příznak, zdali se mají zobrazovat i výrobky s příznakem Skryto.

Datový typ: Boolean
Poznámka:

IDLevel

Omezit výběr výrobků jen na konkrétní kategorii. Nebudou tak zobrazovány výrobky umístěné v jiných kategoriích.

Datový typ: Int
Poznámka:

Range

Parametr omezuje výběr výrobků na aktuální kategorii, oddělení. Parametr se bere v úvahu, pokud není uvedeno IDLevel.

Dostupné hodnoty
 • all - celý obchod
 • department - aktuální oddělení
 • category - aktuální kategorie
Datový typ: String
Poznámka:

Producer

Pokud bude uveden parametr Producer, bude výběr výrobků omezen jen na uvedeného výrobce, přesněji podle jeho ID.

Datový typ: Int
Poznámka:

Desceding

Způsob řazení svázaných výrobků - sestupné nebo vzestupné.

Dostupné hodnoty
True/1 - sestupné řazení False/0 - vzestupné řazení
Datový typ: String
Poznámka:

Restrictions

Nastavení podmínek na položky.

Příklad
Restrictions="UserText1=A"
Vypíše jen takové přidružené výrobky, které mají ve vlastním textu 1 zadanou hodnotu 'A'.
Datový typ: String
Poznámka:

ForParameters

Umožňuje filtrovat výpis přidružených výrobků podle 1 či více parametrů. Seznam ID parametrů, pro něž se má získat hodnota z aktuálního výrobku a jen ty přidružené výrobky, které mají stejnou hodnotu těchto parametrů. se vypíší.

Datový typ: String
Poznámka:

DistinctForParameters

Umožňuje "seskupit" výpis přidružených výrobků tak, aby se vypsal vždy jen jeden pro každou kombinaci hodnot parametrů, jejichž ID jsou v seznamu zadaném v DistinctForParameters.

Příklad
<shop:SelectLinked Type=6 DistinctForParameters="1;2" runat=server>
<TagBody>
 <shop:GetLinkedItem Property=Name runat=server />
</TagBody>
</shop:SelectLinked>
Pro každou kombinaci hodnot parametrů s ID=1 a ID=2 se vypíše vždy jen jeden výrobek.
Datový typ: String
Poznámka:

Související články

 • GetLinkedItem