Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:ProductList

Tag se používá pro ceníkový,katalogový výpis zboží a pro zobrazení výsledků vyhledávání. Parametry výrobků se zobrazují pomocí tagu shop:GetProduct.

Základní syntaxe
<shop:ProductList Config="" Level="" 
Ordering="" Descending="" PageIndex="" 
ItemsCountOnPage="" runat="server" FormDisabled="" >
<TagHeader></TagHeader>
<TagBody></TagBody>
<TagFooter></TagFooter>
</shop:ProductList>
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Config

Parametr určuje skupinu konfigurační parametrů, konkrétně její textový identifikátor. Podle hodnot parametrů se bude výpis výrobků zobrazovat. Jestliže parametr Config není uveden bude výpis zobrazen podle aktuálního nastavení Ceník/Katalog.

Dostupné hodnoty
 • Catalogue - katalogový výpis
 • Pricelist - ceníkový výpis
Datový typ: String
Poznámka:

Descending

Typ řazení výrobků - vzestupné/sestupné. Pokud parametr není uveden, výrobky se řadí podle konfigurace ddefinovanou parametrem Config.

Dostupné hodnoty
 • ASC - řadit výrobky vzestupně
 • DESC - řadit výrobky sestupně
Datový typ: String
Poznámka:

FormDisabled

Parametr určuje, zdali má být vložen do hlavičky seznamu formulář pro hromadné přidání výrobků do košíku.

Dostupné hodnoty
 • True - nevloží formulář pro přidání do košíku
 • False - vloží
Datový typ: Boolean
Poznámka:

ItemsCountOnPage

Počet položek na stránce. Pokud není parametr nastaven, používá se konfigurace definovaná v parametru Config.

Datový typ: Int
Poznámka:

Level

ID úrovně, ze které se mají výrobky načíst. Jestliže je parametr nenastaven, načtou se výrobky aktuální úrovně.

Datový typ: Int
Poznámka:

Ordering

Způsob řazení výrobků. Pokud parametr není uveden, výrobky se řadí podle konfigurace dannou parametrem Config.

Dostupné hodnoty
 • ProductName - Název výrobku
 • ProductCatalogueNumber - Katalogové číslo
 • IsNew - Novinka
 • DateAdd - Datum přidání
 • ManufacturerName - Název výrobce
 • ProductPrice - Cena výrobku
 • ProductPriceWithVat - Cena výrobku s DPH
 • ProductAction - Příznak Akce
 • Sale - Příznak Výprodej
 • ManufacturerID - ID výrobce
 • NotInStore - Příznak Není na skladě
 • Preparing - Příznak Připravuje se
 • SellingNotAllowed - Příznak Prodej zakázán
 • Tip - Příznak Tip
 • ParLog1 - Příznak vlastní příznak 1
 • ParLog2 - Příznak vlastní příznak 2
 • ParLog3 - Příznak vlastní příznak 3
 • ProductPicture - Obrázek
 • ProductType - Typ výrobku
 • DiscountsDisabled - Příznak Slevy zakázány
Datový typ: String
Poznámka:

PageIndex

Index stránky, která se má zobrazit. Jestliže není parametr uveden, načte se aktuální stránka.

Datový typ: Int
Poznámka:

Restrictions

Umožňuje nadefinovat jednoduchý filtr, který zobrazí pouze výrobky odpovídající definované podmínce (v ceníku, katalogu nebo při vyhledávání).
Pokud použijete Restrictions pro zobrazení výsledků vyhledávání, budou aplikovány vyhledávací podmínky + podmínka v Restrictions.
Je možné uvést více podmínek současně oddělené znakem '&'. Způsob, jakým se budou podmínky spojovat, lze určit parametrem RestrictionsOperator, jeho výchozí hodnota je AND.

Dostupné hodnoty

Podmínky je možné definovat pro následující pole:
  Logické
 • ProductAction - příznak Akce
 • Sale - příznak Výprodej
 • IsNew - příznak Novinka
 • IsNewAndDateAdd - příznak Novinka včetně výrobků přidaných v poslední době (dle nastavení)
 • NotInStore - příznak Není na skladě
 • Preparing - příznak Připravujeme
 • HidePrice - příznak Skrýt cenu
 • SellingNotAllowed - příznak Nelze koupit
 • Tip - příznak Tip
 • ParLog1..ParLog10 - vlastní příznaky
 • DiscountsDisabled - příznak Neaplikovat jiné slevy
 • FreeShipping - příznak Poštovné zdarma
 • CanBuyForPoints - příznak Lze koupit za body
  Číselné
 • AmountInStore - stav na skladě
 • ManufacturerID - ID výrobce
 • SupplierID - ID dodavatele
 • ProductPrice - předpočítaná koncová cena výrobku
 • ProductPriceWithVat - předpočítaná koncová cena výrobku s DPH
 • MaxOld - počet dnů od přidání
 • ProductType - typ výrobku
 • MinPrice, MaxPrice - předpočítaná koncová cena
 • MinPriceWithVat, MaxPriceWithVat - předpočítaná koncová cena s DPH
 • UserNumber1..UserNumber3 - vlastní čísla
 • DeliveryTime - doba dodání
 • PriceInPoints - cena v bodech
  Textové s operátory LIKE, ISEMPTY, !ISEMPTY, =, >
 • ProductName - název výrobku
 • ProductDescription - popis výrobku
 • ProductEnhancedDescription - rozšířený popis výrobku
 • ProductCatalogueNumber - katalogové číslo
 • ProductKeywords - klíčová slova
 • ManufacturerName - název výrobce
 • ProductPicture - obrázek (název obrázku)
 • ProductThumbnail - náhledový obrázek
 • UserText1..UserText5 - vlastní texty
  Ostatní
 • DateAdd - datumové
 • ManufacturerID - ID výrobce
 • SupplierID - ID dodavatele
 • ProductType - typ výrobku (číslo 1-4)
 • UserDate1..UserDate3 - vlastní datum
 • DeliveryTime - doba dodání
Příklad
<shop:ProductList restrictions="UserNumber=1">
<TagBody>
......
Vyfiltruje výrobky, které mají nastavené vlastní číslo 1 na hodnotu 1.
Datový typ: String
Poznámka:
Více podmínek je možné spojovat znakem '&'.
Upozornění: Podmínky přistupují přímo k hodnotám v databázi, zobrazované údaje výrobku se mohou dopočítávat podle nastavených pravidel a mohou se tedy lišit.
Použití operátoru LIKE na pole ProductDescription a ProductEnhancedDescription může mít výrazný dopad na rychlost dotazu.

RestrictionOperator

Umožňuje nastavit logickou operaci spojování podmínek AND nebo OR. Použije se pro všechny podmínky nastavené v parametru Restrictions oddělené znakem '&'.

Dostupné hodnoty
 • AND - všechny podmínky musí platit současně - podmínky zužují výběr. Výchozí hodnota.
 • OR - stačí, aby platila jedna z podmínek. Podmínky rozšiřují výběr.
Datový typ: String
Poznámka:

ShowFormBeforeHeader

pozice, kam se má formulář vložit; buď úplně na začátek TagHeaderu nebo na jeho konec

Dostupné hodnoty
 • True
 • False
Příklad
<shop:ProductList config="catalogue" ShowFormBeforeHeader="False" runat=server>
    <TagHeader>
      .
      .
Vloží formulář pro přidání do košíku na konec TagHeader.
Datový typ: String
Poznámka:

ShowHidden

Ne/zobrazovat výrobky zařazené do skryté kategorie nebo s příznakem hidden.

Dostupné hodnoty
 • True
 • False
Datový typ: String
Poznámka:

Související články

 • ProductListCount