Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:ProductInLevels

Vrátí kolekci kategorií (resp. úrovní stromu) do nichž je zařazen výrobek. Uvnitř kolekce lze použít tag shop:GetLevel pro výpis vlastností vylistovaných kategorií.

Základní syntaxe
<shop:ProductInLevels runat=server>
<TagBody>
  <shop:GetLevel Property=... runat=server/>
</TagBody>
</shop:ProductInLevels>
Příklad
Seznam kategorií, do nichž je výrobek zařazen:
<shop:ProductInLevels runat=server>
<TagBody>
  <shop:BreadCrumbs Level="shop:GetLevel(Property=IDLevel)" runat=server/>
</TagBody>
</shop:ProductInLevels>
Vypíše seznam cest ke kategoriím, do nichž je aktuální výrobek zařazen.
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka: Možné parametry:
  • ProductID - nepovinné, určí ID výrobku, pro který se mají vypsat kategorie.
  • onlycategories - true/false (1/0), lze určit, zda se mají zahrnout pouze úrovně stromu typu "Kategorie" - výchozí hodnota 1
  • includeroot - zda zahrnout kořenovou úroveň. Jen není-li nastaveno onlycategories=0. Výchozí hodnota false