Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:ValueList

Slouží pro výpis vlastních hodnot definovaných v parametru Values. Hodnoty jsou vypsány pomocí tagu shop:GetListValue.

Základní syntaxe
<shop:ValueList Values="" Separator="" 
SelectedIndex="" IncludeSelected="" MaxCount="" runat="server" >
<TagHeader></TagHeader>
<TagBody></TagBody>
<TagFooter></TagFooter>
<Empty></Empty>
</shop:ValueList>
Příklad
<shop:ValueList Values="shop:GetProduct(Property=Text1)" Separator=";" 
SelectedIndex="" IncludeSelected="" MaxCount="" runat="server">
<TagBody>
<p><shop:GetListValue runat=server /></p>
</TagBody>
</shop:ValueList>
U výrobku máme zadány dostupné barvy ve vlastním textovém poli 1 např. jako seznam červená; žlutá;zelená;modrá. Pomocí následujícího kódu jednotlivé barvy výpišeme na stránce pod sebe.
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka: Od verze 4.1.6

Parametry tagu

MaxCount

Maximální počet zobrazených hodnot. Pokud bude v seznamu více než je uvedeno v maxCount, budou nadbytečné ignorovány.

Datový typ: Int
Poznámka:

SelectedIndex

pořadí hodnoty v seznamu, která bude považována za vybranou. Zobrazení vybrané hodnoty je možné zakázat pomocí parametru IncludeSelected.

Datový typ: Int
Poznámka:

SelectedValue

Hodnota, která bude považována v seznamu za vybranou. Zobrazení vybrané hodnoty je možné zakázat pomocí parametru IncludeSelected.

Příklad
<shop:ValueList Values="shop:GetProduct(Property="Text1)" Separator=";" SelectedValue="žlutá"
SelectedIndex="" IncludeSelected="false" MaxCount="" runat="server >
<TagBody>
<p><shop:GetListValue runat=server /></p>
</TagBody>
<shop:ValueList >
Pokud použijeme stejný výpis barev jako v příkladu výše, tak se barvy též vypíší pod sebe, ale ve výpisu bude chybět žlutá barva.
Datový typ: String
Poznámka:

Separator

Oddělovač hodnot uvedených v parametru Values. Pokud není uveden, použije se středník (;)

Datový typ: String
Poznámka:

Values

Seznam hodnot, které se mají použít ve výpisu.

Datový typ: String
Poznámka: