Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:FilteredProductCount

Tag vrací počet výrobků v kategorii s nastavenými filtry pro případ, kdyby byl nastaven další filtr.

Základní syntaxe
<shop:FilteredProductCount Constraint="..." value="..." runat=server />
Příklad
Vrací počet výrobků v aktuální kategorii, které mají nastavený příznak Akce. 
<shop:FilteredProductCount Constraint="ProductAction" value="1" Mode="Absolute" runat=server />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

ApplySearch

Příznak, zda se mají do počtu zahrnout i nastavené vyhledávací filtry. Výchozí hodnota je True.

Datový typ: Boolean
Poznámka:

Constraint

Název filtru.

Datový typ: String
Poznámka:

Mode

Nastavuje způsob určování zobrazené hodnoty: buď jako absolutní počet nebo přírůstek/úbytek.

Dostupné hodnoty
  • Absolute - Vždy se zobrazí absolutní počet výrobků.
  • Incremental - Výchozí. Pokud není ještě nastaven žádný filtr, zobrazí absolutní hodnotu. Je-li vybraný jiný filtr, zobrazí rozdíl oproti právě vypsanému počtu výrobků
Datový typ: String
Poznámka:

Value

Hodnota filtru.

Datový typ: String
Poznámka: